Spring til indhold

Daginstitutionen Spilopperne lukkes 30. juni

Alle forældre tilbydes kommunal pasning pr. 1 juli.

Efter et længerevarende skærpet tilsyn har Kommunalbestyrelsen besluttet at fratage bestyrelsen i den private daginstitution Spilopperne i Røstofte deres godkendelse til at drive institution. Det betyder, at Spilopperne lukker den 30. juni 2021.

Beslutningen om at lukke den private daginstitution skyldes, at den på flere områder ikke lever op til dagtilbudslovgivningen, som alle dagtilbud skal følge, og som kommunalbestyrelserne har pligt til at sikre overholdes. Blandt det der har ført til lukningen er:

• Mangelfuld og utilstrækkelig pædagogisk læreplan, særligt i forhold til vuggestuebørn.

• Mangelfuld pædagogisk tilgang i forhold til børn i udsatte positioner og mangelfuld læreplan, når det drejer sin om børn i udsatte positioner.

• Mangelfuld struktur for det pædagogiske indhold og rammerne for et udviklende læringsmiljø for børn.

• Fysiske forhold som er sikkerhedsmæssigt uforsvarlige, ikke overholder lovgivningen på området og hvor børn kan komme til skade.

• Leders uddannelsesniveau er ikke i overensstemmelse med det, som institutionen angiver på sin hjemmeside.

”Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at alle børn i kommunen har tilbud om et godt og trygt dagtilbud, som opfylder lovgivningens krav og intention omkring et godt børneliv. Vi kan som kommunalbestyrelse ikke stå inde for dette i forhold til privatinstitutionen Spilopperne, derfor har vi frataget dem tilladelsen til at drive daginstitution,” siger formand for Udvalget for Børn, Unge og Familie, Nikolaj W. Reichel.

Udvalgsformanden understreger, at ingen forældre vil stå uden pasningsplads når Spilopperne lukker den 30. juni. ”Fra den 1. juli er alle forældre, som bor i Vordingborg Kommune, sikret en kommunal institutionsplads til deres børn. Ønsker forældrene plads i en institution, hvor der ikke er ledige pladser, så kan de skrive sig på venteliste,” siger Nikolaj W. Reichel.

Alle forældre blev kort efter kommunalbestyrelsesmødet via E-Boks orienteret om situationen, lige som alle forældre vil blive inviteret til et orienteringsmøde vedrørende lukningen af Spilopperne. På mødet vil både udvalgsformand og næstformand, chef for dagtilbud og skoler Charlotte Grummesgaard Nielsen samt direktør for området Jan Christensen deltage.