Spring til indhold

Bygningsgennemgang af matrikler på skoleområdet

Vil ske ind over efteråret.

Udvalget for Børn, Unge og Familie blev på mødet den 11. august orienteret om at der hen over efteråret vil blive udarbejdet en bygningsgennemgang på alle skolematrikler.

Rapporten vil dels indeholde en beskrivelse af bygningernes/lokalernes nuværende stand samt et estimat over hvad det vil koste, at føre den enkelte matrikel op til en acceptabel standard.

Bygningsgennemgangen indgår som som et element i ”bæredygtigt skolevæsen”, og skal være med til at afdække, hvad det vil koste at bringe alle matrikler up to date.

Bygningsgennemgangen udarbejdes i samarbejde med Afdeling for Trafik og Ejendomme og en ekstern konsulent, som specifikt vil udarbejde en bygningsgennemgang af faglokalerne på alle matrikler.