Spring til indhold

Budgetaftale i Vordingborg Kommune

Flertalsgruppen har indgået budgetaftale for 2022.

Et flertal i Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse bestående af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik mandag aften den 20. september en fælles aftale om kommunens budget for 2022.

I budgetaftalen sættes ekstra fokus på at videreudvikle kommunens dagtilbud, skoler og skoleklubber. Samtidig prioriteres borgernes adgang til kommunens idrætsanlæg og midler til nye anlæg til streetsport og tennis højt i aftalen. Det er ifølge borgmester Mikael Smed en helt bevidst strategi for at tiltrække flere tilflyttere til kommunen.

”Vordingborg Kommune er inde i en positiv udvikling på rigtige mange områder. Vi får flere og flere tilflyttere til kommunen. Vi skaber nye arbejdspladser og har oplevet et markant løft på turismeområdet de seneste år. Vi skal fortsætte den udvikling, og det skal vi gøre ved blandt andet at sikre en høj kvalitet i vores dagtilbud, skoler og skoleklubber og tilbyde nem adgang til gode idræts- og fritidstilbud. Vi skal gøre det endnu mere attraktivt at flytte til Vordingborg Kommune ved at gøre det endnu bedre at bo her. Det er det bedste udgangspunkt for en effektiv bosætningsindsats” siger borgmester Mikael Smed.

Parterne bag budgetaftalen har aftalt, at der over de næste fire år skal bruges mere end 120 mio. kroner ekstra på dagtilbud, skoler, skoleklubber, foreninger og udsatte unge og ledige.

Dagtilbudsområdet løftes med 7,2 mio. kroner årligt i den kommende fireårige budgetperiode. Det skal blandt andet sikre, at Vordingborg Kommune også i årene fremover kan leve op til minimumsnormeringerne. Samtidig hæves børnehavealderen fra 2 år og 10 måneder til 3 år.

Skoleområdet tilføres ekstra 2,5 mio. kroner i 2022 og frem. Det sker for at fastholde den nuværende lærerdækning og undervisningstid pr. elev. Derudover afsættes ekstra midler til blandt andet at holde skoleklubberne længere åbent, samtidig med at normeringerne på skoleklubsområdet forbedres.

Udover et løft af de borgernære velfærdsområder indeholder budgetaftalen også en lang række investeringer i blandt andet fastholdelse og rekruttering af medarbejdere på især pleje- og omsorgsområdet, infrastruktur, naturprojekter og opkøb af jord til nye byggegrunde og erhvervsområder, herunder også en ekstrabevilling på 21,5 mio. kroner til opførelsen af et nyt rådhus – Borgernes Hus. Dermed rækker budgetaftalen ifølge borgmester Mikael Smed langt ind i fremtiden:

”De aftalte prioriteringer og tiltag er afgørende for, at vi kan opfylde kommunens vision om at være storbyens sunde og smukke forhave. Så budgetaftalen tegner godt for udviklingen af Vordingborg Kommune de næste mange år frem” siger Mikael Smed.

Se budgetaftalen