Spring til indhold

Brugerundersøgelse 2021

Brugerundersøgelse 2021 og forskellige metoder drøftes og fastlægges i løbet af foråret.

Der gennemføres hvert andet år brugerundersøgelser på området, som det er beskrevet i kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp, hjælpemidler, sygepleje mv.

Udvalget drøfter i foråret forskellige metoder og er indstillet på forskellige typer af undersøgelser over året. Udvalget ønsker at få viden om forebyggelse, personlig pleje, hjælpemidler, mad og samarbejde med pårørende.

Undersøgelsen skal dække både kommunale og private leverandører.

Der indhentes tilbud fra ekstern leverandør. Og viden fra Projekt: Bedre service - Mere læring - Større effekt Inddrages.

Brugertilfredshed - Vordingborg Kommune 2021 - Rapport - version 0709