Spring til indhold

Børn og unge skal sikres adgang til fællesskab

Stærkt trekløver skal hjælpe dem igang.

Stemningen i omklædningsrummet efter en veloverstået træning, at dele en sodavand med svedperler på panden, eller bare glæden ved at være sammen med andre. Rigtig mange af os kender det rigtig godt og holder rigtig meget af det – glæden ved at mødes med andre og være en del af fællesskabet i foreningslivet.

Men det er desværre ikke alle børn og unge, der har forudsætningerne for at blive en del af det fællesskab. Derfor går Vordingborg Kommune, Broen Vordingborg og DGI Storstrømmen nu sammen om projektet ”Brobygningsindsats for børn og unge i Vordingborg Kommune”, der skal få flere udsatte børn og unge med i de lokale foreningers fællesskaber.

”Vi arbejder målrettet på at øge børn og unges trivsel gennem et sundt og aktivt fritidsliv, og i den forbindelse er det her en vigtig indsats”, fortæller Brit Skovgaard, der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Vordingborg Kommune.

Hun bakkes op af Kaj Aagaard, formand i Broen Vordingborg, der støtter projektet med økonomi til kontingent og udstyr, og som har en stor erfaring med netop at hjælpe udsatte børn og unge til en mere aktiv hverdag;

” Vi tror på, at deltagelse i fritidslivet med gode kammerater og voksne rollemodeller er et godt fundament for børn og unges udvikling. For nogle er det en selvfølge, men der er nogle børn vi ikke når. Her er det nødvendigt med en ekstraordinær og håndholdt indsats.”

Brobygger på deltid sikrer direkte kontakt til de unge

I projektet ansættes en brobygger, hvis opgave er at agere bindeled mellem børnene og de unge og foreningslivet. Brobyggeren skal rekruttere foreninger, som står klar med en foreningsguide til at tage godt imod børnene og deres forældre, som han eller hun også skal hjælpe med at tage kontakt til, besøge og sammen vejlede til at finde et passende foreningstilbud.

”Hvis en brobygningsindsats for alvor skal lykkes, så kræver det den helt håndholdte del – altså den del, hvor vi sammen med de unge finder en passende forening, og hvor vi på dagen kommer ud og henter de unge og følges med dem hen i foreningen og over tid sikrer os, at der bliver taget godt hånd om dem, før de skal stå på egne ben. Vi ved fra andre lignende projekter, at det er det der skal til for at de unge bliver integreret i foreningslivet,” fortæller DGI Storstrømmens formand Henrik Holmer.

Assistance til foreningslivet efter Corona-nedlukninger

Projektet har også til formål at foreninger, der ønsker at tage et ekstra socialt ansvar, får flere medlemmer og opnår mangfoldighed i deres medlemsskare.

”Vi håber på, at flere foreninger vil påtage sig et socialt ansvar. Dette kunne være praktisk konkrete indsatser i forhold til børn og unge der står uden for foreningerne”, fortæller Kaj Aagaard fra Broen Vordingborg.

Så skal projektet også ses som en hjælpende hånd til foreningerne i en tid, hvor mange af dem døjer med følgerne af op til flere nedlukninger på grund af Covid-19.

”Vi er stærkt optaget af at hjælpe foreningslivet i gang oven på en lang periode med Corona-nedlukninger og restriktioner”, slår Brit Skovgaard fra Vordingborg Kommune fast.

Projektets målsætning i den toårige projektperiode:

• 80 børn og unge, som ikke allerede er foreningsaktive, vil gennem brobyggerordningen stifte bekendtskab med og benytte foreningstilbud i kommunen.

• Mindst 25 foreninger involverer sig i projektet og har udpeget en foreningsguide i foreningen.

• Relevante kommunale ansatte er bekendte med projektet og henviser børn til brobyggerne.