Spring til indhold

Borgernes grønne stemme

Nu kan du være med til at sætte dit præg på de grønne arealer.

Vordingborg Kommune går nye veje med udviklingen og plejen af de offentlige grønne arealer.Vi kalder det ”Vores grønne arealer”. For planen for arealerne er nemlig din og min, og dermed vores alle sammens.

Der går ikke længe før en stor spørgeskemaundersøgelse lanceres. Du kan allerede nu smugkigge lidt på projektet vordingborg.dk/voresarealer.

Planen for arealerne har fokus på nærdemokrati og borgerinddragelse. Afdelingen for Trafik og Ejendomme har et ønske om, at skabe en mere borgernær og udtryksfuld grøn driftsplan – Vores grønne arealer.

Gennem en spørgeskemaundersøgelse, som bliver lanceret den 18. januar 2021 på vordingborg.dk/voresarealer kan du være med til at påvirke, hvordan de offentlige grønne arealer skal se ud og udvikles i fremtiden, netop der hvor du bor.

Du skal tage stilling til fire forskellige temaer. Dem kan du læse meget mere om på vordingborg.dk/voresarealer.

De offentlige grønne arealer, som du kan være med til at sætte dit præg på, kan for eksempel være: parker, brede rabatter, grønne trekanter ved vejkryds, og gadekær. Planen er tænkt som en dynamiske driftsplan, hvor du som borger løbende får mulighed for at få indflydelse. For planen skal nemlig indimellem forventningsafstemmes, og så vil vi gerne spørge dig igen.

De fire temaer vil på sigt give forskellige præg og udtryk på arealerne.

Overgangen fra stram forvaltningsmæssig styring på kvalitetsparametre (græssets længde, hækkens højde, mængden af ukrudt). til en mere helhedsorienteret borgerafstemt drift, giver en større frihed i driften til at arbejde kreativt med mulighederne i det specifikke område. Som borger og medarbejder er der mere frihed til kreative tanker og ideer. For eksempel lægger et kuperet areal op til højt græs eller vilde blomster, med stier i mellem, eller et skovområde som indbyder til mere bevægelse og balancegang på stammer og stubbe. Eller måske en lille firkant ved et helleanlæg, som vil være godt klædt i blomster og kortklippet græs.

Mulighederne er mange! Vær klar den 18. januar, hvor vi åbner op for undersøgelsen.

På Vordingborg Kommunes Facebookside kommer der også løbende information om projektet.

Ps. Fortæl gerne din nabo, ven eller kollega, når der er release på spørgeskemaet – Planen bliver meget bedre, jo flere der deltager.