Spring til indhold

Borgermøde om lokalplan for friplejehjem og boliger på Sydhavnen

Møde afholdes den 16. december.

Vordingborg Kommune inviterer til et borgermøde om forslaget til Lokalplan C 17.26.02. Friplejehjem og blandede boliger på Sydhavnen som netop er sendt i offentlig høring.

Lokalplanen vil muliggøre opførelse af et friplejehjem med 60 plejeboliger og 64 blandede boliger på Sydhavnen i Vordingborg.

Forslaget til lokalplanen er i 5 ugers offentlig høring frem til den 7. januar 2022, hvor lokalområdets berørte parter har mulighed for at komme med bemærkninger til det ansøgte.

Udvalget for Plan og Teknik har godkendt forslaget på udvalgsmødet den 1. december 2021 og træffer endelig beslutning efter endt høring.

Borgermødet afholdes den 16. december 2021 kl. 17.00-18.30 på Vordingborg Rådhus i salen ved kantinen. Arrangementet er offentligt, dog er tilmelding nødvendigt for at gældende Coronarestriktioner kan blive overholdt.

Vi opfordrer til at lade sig teste umiddelbart inden deltagelse i mødet og er der symptomer på Coronasmitte på dagen opfordres det til at blive hjemme og i stedet indsende et skriftligt høringssvar, inden høringsfristens udløb.

Tilmelding til byplanlægger Charlotte Tølbøl Henckel, på mail chle@vordingborg.dk, senest den 15. december 2021.