Spring til indhold

Boligområde Vordingborg øst

Nye parcelhusgrunde ved Tykkemarksvej.

Udvalget for Plan og Teknik har godkendt at planlægningen for nye parcelhusgrunde ved Tykkemarksvej kan sættes i gang.

Der er tale om den sidste del af et større boligområde, hvor de øvrige boliger er bygget i slutningen af 1990’erne.

Området ligger inden for Kommuneplanramme B 17.22, der er udlagt til boligområde til helårsbeboelse med tilhørende fællesanlæg, offentlig og privat service mv i Kommuneplan 2018. Da området er udlagt til boligformål, skal der ikke udarbejdes kommuneplantillæg i forbindelse med lokalplanen.