Spring til indhold

Besøgsrestriktioner på plejecentre ophævet

Alle besøgsrestriktioner på plejecentre i Vordingborg Kommune er nu ophævet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i går eftermiddags meddelt, at besøgsrestriktionerne i plejeboliger i Vordingborg Kommune nu ophæves. Beboere og pårørende på plejecentrene er i dag blevet orienteret.

Styrelsen lægger vægt på, at over 90 procent af beboerne på plejecentrene i kommunen er færdigvaccineret mod COVID-19 for mere end en uge siden, hvorfor fuld effekt af vaccinen antages at være indtrådt. Styrelsen peger dog også på, at besøg fortsat skal gennemføres på en forsvarlig måde.

Det vil sige, at besøgende skal overholde den gældende anbefaling til, hvor mange man må forsamles - lige nu maksimalt fem personer. Anbefalingen gælder for både beboeren og for de besøgende. Beboerne vil få hjælp af personalet til at forholde sig til dette.

Derudover skal man være opmærksom på afstandskravet på to meter, som betyder, at det i praksis vil være vanskeligt at være mere end tre forsamlet i en plejebolig.