Spring til indhold

Besøgsrestriktioner på kommunens plejecentre

Trådte i kraft tirsdag den 1. december.

Som følge af et stigende smittettryk i Vordingborg Kommune, har Styrelsen for Patientsikkerhed STPS givet påbud med besøgsrestriktion på alle plejecentre i Vordingborg Kommune fra tirsdag den 1. december. Derudover er der givet påbud om intensiveret testindsats af plejepersonalet hver anden uge for en periode.

Påbuddet er kommet som følge af smitteudbrud flere steder i Vordingborg Kommune. Smitteudbruddene er spredt geografisk og der er ingen smitte på plejecentrene. Påbuddene iværksættes netop for at undgå smittespredning til plejecentre.

Besøgsrestriktion på plejecentrene betyder at:

• Kun én nær pårørende – og den samme pårørende må komme på besøg inde i plejeboligen. Vedkommende må følges til plejeboligen med mundbind + afspritning af hænder forinden.

• Pårørende til kritisk syge må godt komme på besøg i plejeboligen.

• Hvis der er flere pårørende, der vil besøge beboere, der ikke er kritisk syge, kan besøget foregå udendørs.

• Det er muligt at tage på besøg i familien, men det anbefales at have så få kontakter som muligt.

Alle pårørende er blevet orienteret om påbuddet.