Spring til indhold

Bål skal være af rent, tørt træ

Det er nu kun tilladt at brænde haveaffald af sankthansaften.

Det har tidligere været tilladt at brænde haveaffald af i landzone om vinteren. Det er ikke længere tilladt som følge af den seneste affaldsbekendtgørelse, som Miljøministeriet har meddelt, og som trådte i kraft 1. januar 2021.

Fremover er det kun tilladt at brænde haveaffald af en gang om året og det er sankthansaften.

Sankthansbål

Sankthansaften er det er tilladt at komme rent og tørt haveaffald i form af grene, blade og kvas på bålet sammen med rent og tørt træ.

I sankthansbålet må der ikke være andre typer affald, som fx malet eller trykimprægneret træ.

Når man kan overholde de særlige afstandskrav, der er fra bålet til omgivelserne denne aften, er det tilladt at have sankthansbål i både landzone, byzone og sommerhusområder.

Lejrbål

Året rundt er det tilladt at lave et mindre hygge- eller lejrbål på en særligt indrettet bålplads.

Til bålet må der kun anvendes rent, tørt træ og træbriketter.

Afbrænding af lejrbål må ske fra solopgang og skal være afsluttet senest en time efter solnedgang samme dag.

Opsyn med bål

Alle former for afbrænding skal ske under konstant tilsyn af en myndig person, indtil ild og gløder er fuldstændig slukkede.

Afstand til bål

I folderen ’Grill, bål og ukrudtsbrænder – med omtanke’, der er udgivet af Beredskabsstyrelsen, kan du læse om afstandskrav og håndtering af bål.

Beredskabsstyrelsen har også lavet en vejledning om afstande fra bål til forskellige typer bygninger og bevoksninger. I bilag 1 kan du finde et skema med de anbefalede afstande fra bål til de forskellige typer af omgivelser. Bemærk, at der er særlige afstandskrav til sankthansbål.

Grill, bål og ukrudtsbrænder – med omtanke

Vejledning om afstande fra bål til forskellige typer bygninger og bevoksninger

Særligt for landbrug

Det er stadig særlige regler for landbrug om afbrænding af halm og afklip fra de levende hegn omkring markerne. Læs om reglerne for landbrug.