Spring til indhold

Babyboom hos brakvandsgedder

Succes med at få brakvandsgedderne til at yngle i etableret ”geddefabrik.

Vordingborg Kommune har succes med at få brakvandsgedderne til at yngle i etableret ”geddefabrik”. Se den 3. film om arbejdet med at sikre kommunens bestand af brakvandsgedder for eftertiden. (Tekst)

I kystvandene omkring Vordingborg Kommune findes en bestand af de unikke brakvandsgedder. Tidligere var de almindelige, men som så mange andre arter er de af flere årsager gået meget tilbage i antal. En væsentlig årsag er mangel på steder, hvor gedderne kan formere sig.

Som del af vores indsats for at sikre kommunens biodiversitet og kommunen som attraktiv lystfiskeridestination, så har vi arbejdet på at etablere Danmarks første ”geddefabrik”. En geddefabrik er et engområde, som bevidst oversvømmes i forårsmånederne. Et ideelt område for gedder at yngle.

Vi har i to tidligere film vist tilblivelsen af geddefabrikken fra ide til etablering og indhentning af de første erfaringer.

Da der er tale om nytænkning, så er det ikke uden udfordringer at få en geddefabrik til at fungere. Lokaliteten er også ny for gedderne. Men det er lykkedes.

Se den tredje film i trilogien om etablering af geddefabrikker

Vores arbejde for at sikre brakvandsgedderne er en udløber af vores engagement i Fishing Zealand og skal også ses som et bidrag til den biologiske mangfoldighed i kystvandene omkring Biosfære Møn.

Filmen kan findes frem på http://fishingzealand.dk/ eller direkte på dette link: http://fishingzealand.dk/nyheder/ny-film-online-geddefabrikker-3/

Nu da koden er knækket, så vil vi arbejde videre af denne vej, så brakvandsgedderne også fremover er at finde i kystvandene. Forhåbentligt i et antal, så vi også fremover kan fange nogle af dem til glæde for alle der kan lide at fiske.