Spring til indhold

Arbejdet med ny handleplan for dysleksi er godt i gang på skolerne

Opfylder allerede kommende lovkrav.

Arbejdet med implementeringen af den nye handleplan på dysleksiområdet, der blev godkendt d. 3. marts 2021, er godt i gang på skolerne rundt omkring i kommunen.

Udgangspunktet for den nye handleplan, var et behov for en yderligere styrkelse af indsatserne på dysleksiområdet i Vordingborg Kommune. Handleplanen har til hensigt at standardisere skolernes indsats på området og herunder sørge for, at alle elever har lige muligheder for at blive så dygtige, de kan.

Ved begyndelsen af skoleåret 21/22 påbegyndte skolerne processen med at få implementeret den nye handleplan. Arbejdet med implementeringen har således kun været i gang i 3 måneder, og er derfor fortsat i sin opstartsfase.

Alle skoler har taget godt imod handleplanen og de nye tiltag på dysleksiområdet. Der er på skolerne fokus på, hvordan arbejdet med handleplanen kan spredes til alle medarbejdere og faggrupper, da det ikke kun er relevant at arbejde med indsatserne i de store læsefag som dansk og engelsk, men i alle fag.

Et af de nye tiltag i handleplanen, er krav om brug af Ordblinderisikotesten i indskolingen med henblik på tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder dysleksi.

I "Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen" af 29. oktober 2021, har Folkeskoleforligskredsen besluttet, at netop Ordblinderisikotesten fra skoleåret 22/23 vil være obligatorisk at gennemføre.

Med den nye handleplan på dysleksiområdet, opfylder Vordingborg Kommune allerede nu det kommende lovkrav. Administrationen evaluerer effekten af handleplanen og dens indsatser efter september 2022, hvor handleplanen har været en del af skolernes arbejde med dysleksi i et år.