Spring til indhold

Arbejder videre med økonomisk bæredygtige skoler

Trods stort efterslæb på vedligeholdelse arbejder politikerne positivt videre.

En gennemgang af bygningsmassen på kommunens 13 folkeskolematrikler, som blev bestilt af udvalget i sidste periode, har vist, at der er et samlet efterslæb på vedligeholdelsen på cirka 139,8 mio. kroner.

Børn- og Familieudvalget er blevet forelagt undersøgelsens resultater, som nu skal indarbejdes i det videre arbejde med planerne for at skabe et bæredygtigt skolevæsen.

Formand for Børn- og Familieudvalget Else-Marie Langballe Sørensen ser det store vedligeholdelsesefterslæb på skolebygningerne som en stor udfordring for skolernes fremtidige økonomi.

”Vi er lige nu i gang med at kigge på, hvordan vi kan skabe et bæredygtigt skolevæsen med den bedst mulige kvalitet i undervisningen og nogle gode fysiske rammer for eleverne og de ansatte på skolerne. Det er klart, at det er en kæmpe udfordring, at vi nu står og mangler så mange penge blot til at få bygningerne op i et acceptabelt vedligeholdelsesniveau. Men nu har vi tallene og går positivt og fordomsfrit ind i det videre arbejde med at skabe fremtidens bæredygtige skoler” siger Else-Marie Langballe.

Det store vedligeholdelsesefterslæb drøftes også som en del af kommunalbestyrelsens budgetarbejde. Det endelige budget ventes vedtaget i september.