Spring til indhold

Analyse af specialundervisningsområdet

Flere temaer behandles i analysen.

Medarbejdere og ledere på skoleområdet har bidraget med viden til den analyse af specialundervisningsområdet, som Udvalget for Børn, Unge og Familie har godkendt på møde den 2. juni.

I analysen behandles forskellige temaer, bl.a.:

• Inkluderende indsatser og visitation

• Specialtilbud og målgrupper • Samarbejde på tværs

• Faglige værktøjer og sprog

• Økonomi og tildeling

Det er Komponent (tidligere KLK – KLs konsulentvirksomhed), der har bistået Vordingborg Kommune med analysen. Formålet med analysen er at styrke Vordingborg Kommunes kvalitet og styring på specialundervisningsområdet og af de inkluderende fællesskaber.

Analysen er et element i planen for et bæredygtigt skolevæsen, som blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 25. maj.