Spring til indhold

Analyse af bygninger og faciliteter på kultur-og fritidsområdet

Formålet er at skabe grundlag for prioritering af arbejdet med kommunens faciliteter over de kommende år.

Fra november 2023 til april 2024 har administrationen i Vordingborg Kommune udarbejdet en analyse af bygninger og faciliteter på kultur- og fritidsområdet. Analysen skal danne grundlag for det politiske arbejde med at prioritere og styrke faciliteterne de kommende år.

Rapporten gennemgår de mange bygninger og faciliteter, som Vordingborg Kommune ejer, og der opstilles en række konkrete scenarier og anbefalinger. Anbefalingerne tager blandt andet udgangspunkt i, at der er konstateret et stort vedligeholdes-efterslæb på mange af kommunens bygninger – og derfor opstiller rapporten blandt andet en række anbefalinger, der tager udgangspunkt i at samle foreningsaktiviteter i færre bygninger.

- Rigtig mange foreninger har bidraget med perspektiver og viden, og jeg vil gerne takke alle vores foreninger for deres store engagement. Samtidig skal der lyde en stor tak til vores nye råd for Frivillighed og Folkeoplysning i Vordingborg Kommune, der har bidraget med indsigt og input, siger Mads Young Christensen, Direktør i Vordingborg Kommune.  

Der er cirka 500 foreninger i Vordingborg Kommune, hvoraf cirka halvdelen er registreret som folkeoplysende. En væsentlig del af arbejdet med at udarbejde rapporten har været at inddrage foreningslivet – både via spørgeskemaer, via besøg i mange af kommunens foreninger og via ’drop-in møder’ i Stege, Præstø og Vordingborg, hvor alle foreninger har været inviteret til at deltage. Foreningerne har blandt andet haft mulighed for at påpege mangler ved deres nuværende faciliteter og aflevere ønsker, både hvad angår kvaliteten af kommunens bygninger og af det nuværende serviceniveau, som de tilbydes.  

Baggrund for rapporten
Økonomiudvalget i Vordingborg Kommune besluttede i november 2023 at igangsætte en analyse af bygninger og faciliteter på kultur- og fritidsområdet. Baggrunden for beslutningen var, at Vordingborg Kommune drifter mange kvadratmeter, hvilket bidrager til et pres på den kommunale økonomi. Der har derfor de seneste år været fokus på at reducere den kommunale bygningsmasse gennem projektet ’Færre kvadratmeter’. 

Har du kommentarer, forslag og input til det kommende politiske arbejde med at prioritere og styrke kommunens faciliteter på kultur- og fritidsområdet? Indsend dit høringssvar til faciliteter@vordingborg.dk i perioden 3.-24. maj 2024.

Link til høring kan findes her.