Spring til indhold

Alkoholfri udskoling

Miljøer og arrangementer i udskolingen bliver alkoholfrie.

Der sættes nu helt klare rammer for unges alkoholforbrug i udskolingsalderen. Fremover vil kommunen arbejde mod et helt alkoholfrit udskolingsliv.

Danske unge er blandt de unge, der drikker mest i Europa. Og unge i Vordingborg Kommune er ingen undtagelse.

Sundhedsstyrelsens anbefaling er tydelig: Unge under 16 år bør ikke drikke alkohol. Både af hensyn til hjernens udvikling, men også for at undgå andre alvorlige skadevirkninger. Konsekvenserne af et alkoholforbrug i ungdommen kan nemlig være store.

På den baggrund har de politiske udvalg for Børn, Unge og Familie og Sundhed, Senior og Ældre nu enstemmigt besluttet at tage et stort skridt mod at understøtte, at unge i udskolingsalderen ikke drikker alkohol gennem at vedtage målsætningen ”Alkoholfrit udskolingsliv”.

Beslutningen betyder, at alle miljøer og arrangementer omkring den unge i skolesammenhænge bliver helt alkoholfrie, herunder sidste skoledag, og at man vil styrke samarbejdet med forældrene om alkoholfrie miljøer i de unges fritid.

Forældre er glade, når deres børn ikke drikker alkohol

En undersøgelse viser, at næsten 9 ud af 10 forældre, hvis børn ikke drikker alkohol, glæder sig over det. Andre undersøgelser viser, at forældrenes holdning til den unges alkoholforbrug har stor betydning for, om og hvor meget den unge drikker. Samtidig ved man, at jo længere man kan udskyde unges alkoholdebut, jo mindre er sandsynligheden for, at alkohol skaber problemer, også senere i livet.

Klare retningslinjer hjælper forældre

Forhåbningen med ”Alkoholfrit udskolingsliv” er også, at den nye målsætning vil hjælpe drøftelserne forældre imellem, herunder på forældremøder mm. på vej, da der nu utvetydigt lægges op til, at der ikke indgår alkohol i nogle fester eller lignende for unge i 7.-9.- klasse.

Også styrket samarbejde med foreningerne

Der rækkes også en hånd ud til de dele af foreningslivet, der har med unge i udskolingsalderen at gøre. Her vil man dels informere om den nyeste viden om konsekvenserne af unges alkoholforbrug, og dels hjælpe foreningerne med at sikre alkoholfrie miljøer, hvis de ønsker det. Henover de kommende måneder vil både skolerne, forvaltningen m.fl. arbejde med, hvordan man bedst kan understøtte alkoholfrie miljøer i praksis. Samtidig koordineres indsatsen med de øvrige forebyggelsestiltag på rusmiddelområdet. Både elever og forældre vil modtage direkte information og på forskellig vis blive inviteret til at deltage i ”Alkoholfrit udskolingsliv”.

Fokus på alkohol over hele landet

Der opleves stor opmærksomhed på unge og alkohol i øjeblikket. Senest er 22 store organisationer gået sammen om initiativet ”Drukfri ungdom”, der skal nedsætte alkoholforbruget blandt de lidt ældre 16-18 årige og sikre, at alkohol bliver introduceret senere i livet end i dag. Blandt andet gennem ændret lovgivning, der sætter aldersgrænsen for køb af alkohol op til 18 år og dermed sender et klart signal om, at alkohol ikke er for unge.