Spring til indhold

Aggerhuscentret indviet

Atrium ombygget, så det nu kan bruges hele året.

Fredag den 8. April blev Aggerhuscentret i Bårse indviet.

Aggerhuscentret består af to bygninger der ligger over for hinanden. Mellem disse to bygninger, har der tidligere været opført noget, der mest af alt minder om en drivhuskonstruktion, således at der har været et atrium, hvor det har været hensigten, at beoerne kunne opholde sig. Men da et drivhus har det med, at blive meget varmt den ene halvdel af året, og koldt den anden halvdel af året, har beboerne og personalet i en stor del af året, ikke i tilstrækkelig grad kunne få glæde af atriummet.

Det kan de nu, med den nylige ombygning af centeret.

Mellem de to eksisterende bygninger er der blevet opført en isoleret – ikke opvarmet – arkade i stål, med fem forholdsvis store glaspartier i tagkonstruktionen, endvidere er indgangspartierne i gavlene også udført med glaspartier, så atrium vil fremstå lyst og venligt, og med mulighed for at kunne blive benyttet året rundt.

Indvielsen blev fejret sammen med beboere og personale ved en lille festivitas, hvor beboeren kunne nyde de nye rammer.