Spring til indhold

Aflønning af plejefamilier

Vordingborg Kommune fastholder brugen af ”livsfasemodellen” som aflønningsmodel for plejefamilier.

Flere kommuner er i løbet af de sidste par år gået bort fra den klassiske aflønningsmodel, hvor plejefamiliernes løn typisk genforhandles hvert år. I stedet anvendes i stigende grad den såkaldte gennemsnitsmodel, hvor plejefamiliernes løn i form af vederlag fastsættes ved opstart af plejeforholdet og kun ændres, hvis plejebarnet får et større støttebehov.

KL har foretaget en afdækning af kommunernes erfaringer med forskellige aflønningsmodeller for plejefamilier og er kommet med en anbefaling om at bruge gennemsnitsmodellen.

Vordingborg Kommune har fulgt KLs arbejde og gjort sig overvejelser om, hvorvidt kommunen skal overgå til gennemsnitsmodellen. Igennem flere år har Vordingborg Kommune anvendt livsfasemodellen, hvor aflønningen kun genforhandles ved bestemte faser eller overgange i plejebarnets liv. Det betyder, at genforhandlingerne ikke sker så hyppigt som ved den klassiske aflønningsmodel.

Erfaringerne med livsfasemodellen er positive, og Vordingborg Kommune har ikke oplevet, at modellen har givet anledning til konflikter i samarbejdet med plejefamilierne. Indtil videre er der kun få erfaringer med gennemsnitsmodellen, og derfor fastholder Vordingborg Kommune brugen af livsfasemodellen indtil videre.

Erfaringerne fra andre kommuner følges nøje, og Vordingborg Kommune vil i de kommende år tage stilling til, om der er behov for at tage andre aflønningsmodeller i brug.