Spring til indhold

360.000 kr. til dyreparken Øens Dyr på Masnedø

Dyreparken skal gøres handicapvenlig og tiltrække flere turister.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har bevilget 360.000 kr. til dyreparken Øens Dyr fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

Dyreparken skal i det næste halvandet år bruge bevillingen til at markedsføre dyreparken, som en handicapvenlig turistattraktion, hvor familier, institutioner, skoler, organisationer samt bosteder med handicappede børn og unge, kan få nogle udviklende og fællesskabende oplevelser i naturen og med dyr.

Via egenfinansiering og andre fondsbevillinger er der igangsat en opgradering af faciliteterne, så de kan tilbyde handicapvenlige adgangs- og toiletforhold, og muligheder for både endagsudflugter og overnatningsture.

Midlerne fra Udviklings- og markedsføringspuljen skal igangsætte en landsdækkende markedsføringsindsats af deres tilbud til familier og professionelle, og på den måde bidrage til øget turisme i lokalområdet.

Øens Dyr er en frivilligdrevet dyrepark midt i Masnedøs smukke natur. De har både eksotiske dyr fra fjerne kontinenter og husdyr fra det danske landbrug, og de sætter en ære i, at deres gæster får tætte oplevelser med dyrene og sammen med de frivillige går helt ind i folde og indhegninger.

Sidste sommer blev de af et lokalt bosted for handicappede gjort opmærksomme på, at nuværende forhold besværliggjorde deres besøg. Det vil de nu gøre noget ved, og derfor er der igangsat flere initiativer for at gøre dyreparken handicapvenlig.

Historien bag Foreningen Øens Dyr er, at den er opstået som et aktivitetstilbud til de unge, som bor i Bo-stedet Startskuddets huse, og som går på skole i Startskuddets Erhvervsskole.

Disse unge mennesker lever med forskellige psykiske og sociale udfordringer, og de har svært ved at begå sig i en almindelig dagligdag med egen bolig, job og uddannelse. Hos Øens Dyr kan de i trygge og rummelige omgivelser tilegne sig faglig og social læring samt øve sig i basale livskompetencer ved at passe dyrene og hjælpe med praktiske opgaver på det 1,5 hektar store naturområde, hvor der er en masse håndværksmæssige opgaver med vedligehold og udvikling af faciliteterne. De viser også gæster rundt og fortæller om de forskellige dyrearter, når parken er åben for offentligheden i weekender og ferier. Naturen og dyrene giver dem ro, og opgaveløsningen samt deltagelsen i et fagligt fællesskab med dyrepasser og de frivillige, giver dem selvtillid og selvværd.