Spring til indhold

200.000 kr. til nye tilbud til børn og unge

10 foreninger har modtaget midler til nye fritidstilbud..

Flere børn og unge vil gerne gøre mere og være mere aktive i fritiden. Og gerne sammen med andre. Men nogle af dem oplever, at der mangler tilbud, og særligt, hvis ønsket er at deltage i sjove aktiviteter sammen med andre, som ikke nødvendigvis er konkurrenceprægede.

For at styrke udbuddet af denne type aktiviteter har foreninger og privatpersoner indtil medio februar i år kunne søge støtte i en særlig pulje på i alt 200.000 kr. Puljen er finansieret af Steno Diabetes Center Sjælland, som en del af et sundhedsfagligt partnerskab med Vordingborg Kommune. Partnerskabet, som også tæller Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, har nu vurderet de indkomne ansøgninger, og på baggrund af en helhedsvurdering udloddes der midler til i alt 10 foreninger. Foreningerne, der har opnået tilsagn, spænder lige fra en sejlklub til Dansk Skoleskak.

Nyt og lovende koncept indføres i syv foreninger

Et af tilsagnene er givet til flere foreninger, der i samarbejde med DGI Storstrømmen vil tilbyde aktiviteter, der bygger på et såkaldt ”Go Fun”-koncept.

Her bliver foreningerne særligt dygtige til at tage imod nye børn og unge, der gerne vil i gang med en ny aktivitet. Samtidig bliver foreningen uddannet i at gennemføre hold med særlig fokus på, at alle, uanset forudsætninger, skal kunne deltage og gå derfra med et smil på læben.

Vordingborg bliver den første kommune på Sjælland, hvor Go Fun konceptet tilbydes i større skala. Konceptet er udviklet af DGI, og erfaringerne med konceptet er gode og er blandt andet målrettet børn og unge, der ikke er så aktive i fritiden.

Flere spændende initiativer på vej

Den forholdsvis store pulje er et af flere initiativer, der er stablet på benene samarbejdet mellem Vordingborg Kommune, Steno Diabetes Center Sjælland og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.

Vordingborg Kommune har sammen med de to parter indgået et langsigtet partnerskab, der sigter mod at skabe endnu mere sundhed og trivsel hos kommunens børn og unge hen over de kommende år.

Steno Diabetes Center Sjælland har afsat yderligere 300.000 kr. til andre strategiske initiativer i løbet af det kommende halvandet år, og partnerskabet har desuden iværksat en række udviklings- og forskningsaktiviteter på baggrund af fælles ansøgte fondsmidler.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Mette Høgh Christiansen, er på vegne af udvalget ikke kun særdeles glad for bredden i de gode ansøgninger til puljen, men også for, at det stærke samarbejde med de to partnere allerede nu udmønter sig i konkrete tilbud til kommunens børn og unge:

"Vi har et særdeles aktivt og rigt foreningsliv i Vordingborg Kommune. Og vi er taknemmelige for, at endnu flere foreninger har lyst til at byde ind og lave nye typer tilbud, der forhåbentligt kan tiltrække endnu flere børn og unge til de gode fællesskaber i foreningslivet. For det betyder noget for både den enkeltes sundhed og trivsel at være med i et aktivt lokalt fællesskab. - Vi har i partnerskabet faktisk taget forskud på den målsætning, som regeringen netop har udmeldt i deres forslag til en ny sundhedsreform. Nemlig, at endnu flere børn og unge skal være aktive, fordi det betyder noget godt for både krop og psyke", slutter udvalgsformanden.

De foreninger, der har modtaget midler fra puljen, annoncerer løbende deres tilbud. Vordingborg Kommune vil også hjælpe med at udbrede budskabet, i takt med at holdene opstartes. De første hold forventes allerede opstartet i løbet af foråret/sommeren 2022.

FAKTA

De 10 foreninger, der har modtaget tilsagn, er:

DGI-samarbejdsforeninger i Go-konceptet

VAF Skytteforening

Kastrup Gymnastik og Idrætsforening

Vordingborg Svømmeklub

Møns Håndboldklub

Vordingborg Badmintonklub

Præstø Kajak og Padle klub

Ørslev G og IF

Andre foreninger

Bogø Sejlklub

Dansk Skoleskak

Mønshallerne