Spring til indhold

14 både skal fjernes fra Næbbet ved Præstø inden 31. marts

Arealet skal afgræsses og hegnes ind.

I forbindelse med, at Vordingborg Kommune ønsker at udvide afgræsningen af strandengen på Næbbet ved Præstø, er der en række både der skal flyttes. Det drejer sig om 14 både, som er placeret på arealet på Svanevej 26, som er et kommunalt ejet grundstykke. Kun både der har en skriftlig aftale med Vordingborg Kommune må blive liggende.

”Når vi ønsker de 14 både flyttet, så skyldes det, at området fremstår som et naturareal med beskyttet strandeng, og skal naturkvaliteten bevares eller øges, så er det vigtigt at arealet afgræsses, lige som det i dag sker på størstedelen af arealet,” siger natur- og vandløbsmedarbejder i Vordingborg Kommune Mads Brinck Lillelund.

De berørte bådejere er blevet varslet med information, som er sat på deres både.

På størstedelen af arealet er der i dag græsning, og den røde trekant, som er vist på kortet, er det areal der ønskes inkluderet i græsningen. De både der ligger på dette areal skal flyttes.

Hvis bådene ikke er flyttet inden den 31. marts, vil de blive fjernet af Vordingborg Kommune for bådejerens regning.

I forbindelse med indhegning af det nye område slår Mads Brinck Lillelund fast, at det stadig vil være muligt at færdes langs vandkanten. ”Mellem den nye hegnslinje og vandet er der i dag en trampesti. Denne sti respekteres ved flytning af hegnet, således at den fortsat vil ligge uden for elhegnet,” siger han.