Spring til indhold

Vejret giver udfordringer for hjemmeplejen

Vintervejret kan medføre aflysninger og forsinkelser for hjemmeplejen.

Vinteren er kommet – og vi må forvente at den varer et stykke tid.

Hjemmeplejens personale udfører derfor alle de opgaver de kan udføre, men der vil forekomme aflysninger. Og der kan blive ændret i besøg fx til en telefonopringning i stedet, lige som der kan forekomme større forsinkelser.

Besøg foretages ud fra princippet om, at indsatser for at hindre livstruende og svært helbredstruende situationer har højeste prioritet. Herefter kommer helbredstruende situationer og senere øvrige indsatser.

Personalet får hjælp af vinterberedskabet i den udstrækning det er muligt.

Vi har prøvet det før, og vi ved at både naboer, familie og bekendte prøver at hjælpe så godt som muligt, når vejrliget er over os. Og vi må hjælpe hinanden godt igennem.