Spring til indhold

Status på vinterveje

Status på situationen tirsdag kl. 15.40. Skolebussser forventes at køre igen onsdag.

I dag har vi været meget heldige, at DMIs varsel på kategori 2 niveau for snestorm ikke kom til vores egn. Hele dagen har der ligget en front stille på det yderste østlige punkt på Møn omkring fyret. Men hverken snefald eller blæsten har rigtig fået fat, fronten ligger stille ved foden af Møns Klint, ude i Østersøen og henover det sydligste Falster.

Beslutningen om at holde skolebusserne hjemme blev truffet under et forsigtighedsprincip. Vi ville ikke risikere at de yngste skolebørn skulle ud i en gymnastiksal og overnatte uden mor og far eller værre, sidde fast i en snedrive på vejen hjem. Og slet ikke i coronatid.

Derimod har vi haft en meget stille dag trods alle varsler. Mandskabet har været trætte, så det er godt med en pause fra den intensive snerydningsindsats på kommunens 940 km store vejnet.

Status kl 15.40 er:

• Vi kører stadig med gummiged i områder, hvor det fyger meget. Det gælder især ved Svinø på Næstvedvejen, omkring Grumløse og opland. Gummigeden skubber de store snestakke væk fra kørebanen så sneploven kan passere og rydde ny sne ved yderligere nedbør.

• Vi kører fortsat med gummiged syd for Mern i området mod Stensved og særligt Stensby.

• Klasse 1 vejene er næsten helt frie og farbare undtaget strækninger lokalt hvor fygning ryddes med gummiged. Vinden har drejet i en mere nordlig retning, så sneen fyger på en ny måde.

• Klasse 2 og 3 vejene er ryddede og næsten alle er farbare. Delstrækninger på blandt andet Hårbøllevej er ramt af fygning med fastkørt sne, men farbar.

• Klasse 4 veje er i stort omfang åbne, men ikke alle er farbare. Vi har lige sendt en gummiged ud for at rydde fygning vest for Neder Vindinge.

Se kort over vej-vinterklasserne

• Tilgængelighed på vores sundhedscentre, skoler og institutioner og administrative bygninger har også været en stor opgave. Vi har kæmpet for at holde fortove og adgang til bygninger farbare.

• Vi er i gang med at rydde en række cykelstier. Blandt andet stien på Næstvedvejen har vanskelig passage grundet store mængder sne fra snerydning, der ligger ud over stien.

• I morgen forventer vi at skolebusserne kører igen.

Beslutningen tager vi først i morgen tidlig når vi kender vejret bedre.

Nyeste information fra DMI, som vi får direkte til vores vinterberedskab er, at der fortsat er risiko for sne i vores område. Drejer vinden mere over i øst, kommer der sne. En front ind over det sydlige Sverige ved Simmershavn og Ystad kan påvirkes af et lille skift i vinden, der fører fronten ind over Danmark, særligt vores egn. Hvis fronten rammer os, kommer der 0-15 cm sne. Vi ved mere om 4-5 timer, men det er også usikkert. Derfor tages alle beslutninger om morgendagens drift først i morgen tidlig.