Spring til indhold

Sommerhygge med bål og grill

Torsdag er det sankthansaften. Har du tjek på, hvordan du må brænde af?

Dit sankthansbål må udelukkende bestå af tørt haveaffald i form af blade, grene og kviste samt rent og tørt træ. Møbler, byggeaffald og andet brændbart affald hører ikke hjemme på bålet. Det skal du aflevere på genbrugspladsen eller som storskrald.

Vær opmærksom på, at det kun er sankthansaften, det er tilladt at afbrænde haveaffald. Alle årets andre dage kan du hygge dig med at brænde rent tørt træ i et mindre lejrbål evt. i et bålfad.

Hvis du har haveaffald, der ikke ryger på bålet til sankthans, så kan du selv kompostere det eller aflevere det på genbrugspladsen.

 

Passer du på smådyrene?

Grenene til dit sankthansbål kan have ligget længe. Måske har en lille gnaver lavet en hule eller en fugl har bygget rede. Hvis du flytter bålet, inden du sætter ild til det, passer du godt på smådyrene.

 

Hvor stor afstand skal der være fra bålet til omgivelserne?

Uanset hvornår du laver bål, skal du være opmærksom på, at der skal være god afstand til omgivelserne. Og sankthansaften er der krav om særligt god afstand til omgivelserne.

Du kan læse mere om afstandskravene i linket forneden.

 

Hvordan kommer du af med asken?

Når du skal af med aske fra grill og bål – så køl det af og kom det i en pose med knude på, inden du lægger den i beholderen til restaffald. Ellers vil skraldemanden stå i en sky af aske, når han tømmer din beholder.

Af og til opstår der brand i skraldebiler, fordi en engangsgrill med glødende kul og aske er havnet i genbrugsbeholderen eller beholderen med restaffald. Så sørg for, at din engangsgrill er afkølet og tømt for aske. Når engangsgrillen er tømt, skal den i genbrugsbeholderen med metal, glas og hård plast.

 

Læs mere om:

Afbrænding af bål – fx afstand til bålet og særligt sankthansaften

Storskrald fx hvordan du tilmelder afhentning af storskrald

Genbrugspladser fx hvor finder du den nærmeste genbrugsplads eller haveaffaldsplads