Spring til indhold

Skolebusser kører ikke tirsdag 9. februar

Vejret gør at skolebusserne ikke kører i dag. Se også status på veje.

På grund af vejrsituationen kører skolebusserne ikke i dag tirsdag den 9. februar.

Afdeling for Trafik og Ejendomme har været i kontakt med DMI, der har oplyst, at en front, der var forudset til at komme ind over vores kommune fra morgenstunden bevæger sig langsommere. Men fronten er på vej og vil vil blive hængende, Den vil ramme Vordingborg Kommune i løbet af formiddagen i et omfang og en udstrækning som varslet.

Det betyder at vi ikke kører skolebusserne, da vi er usikre på hvorvidt skolebusserne kan køre børnene hjem igen, - og den uheldige situation ønsker vi ikke, slet ikke i coronatid.

Om status på vores veje.

Vi fokuserer nu på at rydde vejene og køre ud på klasse 1, 2 og 3 veje for at sikre fremkommelighed for hjemmeplejen og andre. Samtidig har vi vores vejtilsyn ude at køre overalt i kommunen for at tilse vejenes tilstand. 

Døgnet rundt kører vi med gummiged en række steder i kommunen, blandt andet på egnen ved Lundby og Køng. De meget høje snedriver og snevægge, der har dannet sig langs nogle veje er til hindring for fortsat rydning ved ny nedbør. Derfor skal vejene mest muligt ryddes for snestaKke således at vi er klar ved nyt snefald.

Ikke alle veje er lige farbare på nuværende tidspunkt. Den den voldsomme fygning af tør, løs sne har ændret sig i løbet af natten, det er som om fugt har lagt sig over landskabet hvorved det ikke fyger i samme omfang som i går.