Spring til indhold

Skolebusser kører igen samt status på vinterveje

Der er farbare veje de fleste steder i kommunen, men der er glat.

Vinterberedskabet vurderer at vores veje i kommunen går fri af den varslede snestorm. Rydning af vejene er dermed tæt på en mere normal vinterdrift med snefald, snerydning og saltning, som vi kan forvente ved vintertid. Nyeste information på vores vinterdrift er dermed dette:

• Hen over natten har vi modtaget nogle centimeter sne på strækningen fra Østmøn og Stege til motorvejen ved afkørsel 41. Der er rimelig farbarhed.

• De øvrige områder vest for motorvejen samt området op mod Præstø har ikke fået væsentlig ny nedbør i nat.

• Det fyger på vores veje, selvom vinden er stilnet af. Lokalt kan der være driver på kørebanen alt efter vejens placering i forhold til vindens retning.

• Klasse 1, 2 og 3 veje er vi i gang med at rydde med sneplove. Klasse 4 veje rydder vi ind i mellem de andre kørsler, når vi har tid til det.

• Saltning køres ud på hele kommunens vejnet for at hindre at de ryddede kørebaner ikke sætter til igen og pakker til med fygesne.

• Tilsynet på vores veje kører ud overalt for at overvåge at vejene er farbare og vurdere hvilke strækninger, der skal saltes.

• Vinterberedskabet koordinerer fortsat tæt med hjemmeplejen så det er trygt for vores medarbejdere at færdes derude og borgere med behov er sikre på at hjælpen når frem.

Skolebusserne kører normalt som planlagt. Det glæder os meget, at skolebørnene i de mindre klasser kan få lov til at komme i skole igen, møde deres kammerater, lege i skolegården og få fælles klasseundervisning i klasselokalet. Skulle der mod forventning ske væsentlige ændringer i vejret, køres skolebørnene hjem før skoledagen er slut. Det vil vi straks informere om.

Dermed er vores egn sluppet for varslet snestorm og dermed vanskelig fremkommelighed på vores store vejnet. Alligevel er det vinterligt på kørebanen, det kan være glat med både is og sne på asfalten samt let fygning, der i morgenskumringen gør det vanskeligt at se frem for sig.

Derfor opfordrer vi alle til at køre i god tid, tage sig god tid og væbne sig med tålmod. Det er fortsat vinter på den hvide måde. Det er skønt at se ud over snedækkede landskab, vi har overalt i vores smukke kommune, men det er vigtigt at holde blikket fokuseret på trafikken og vise hensyn.