Spring til indhold

Nyt Tomgangsregulativ 2020

Nyt regulativ gælder også havneområder.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget et nyt Tomgangsregulativ 2020.

Det tidligere regulativ omfattede alle kommunale veje, men dette omfatter også erhvervsområderne på Masnedø samt Klintholm og Vordingborg Havn.

Tomgangsregulativet indeholder et forbud mod at holde et motorkøretøj i tomgang mere end 1 minut. Overtrædelse kan straffes med bøde. Bødeforlægget er 1.000 kr. og sagerne behandles som politisager (almindelige straffesager).

Tomgangsregulativet er udarbejdet i samarbejde med Trafik og Ejendomme samt Vordingborg Havn inden godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

I den kommende tid vil der blive gennemført en kommunikationsindsats, på hjemmesiderne for Vordingborg Kommune og Vordingborg Havn samt uddelt foldere på Vordingborg Havn og opsat tydelig konkret skiltning i berørte områder.

Læs tomgangsregulativ