Spring til indhold

Møde om Energi-ø Masnedø udsættes

Mødet om lokalplanen for Energi-ø Masnedø udsættes til det igen bliver muligt at afholde fysiske møder.

Formanden for Vordingborg Kommunes Udvalg for Plan og Teknik, Michael Larsen, har besluttet at udsætte det planlagte informationsmøde om lokalplanen for Energi-ø Masnedø. Mødet flyttes derfor fra den planlagte dato den 26. januar til en endnu ikke fastlagt dato, hvor Covid-19 situationen igen giver mulighed for at afholde fysiske møder. Det betyder samtidig, at høringsfristen også forlænges til efter et fysisk møde om lokalplanen er afholdt.

Udvalgsformand Michael Larsen forklarer, at udsættelsen skyldes et stærkt ønske fra borgerne og Vordingborg Kommune om at kunne mødes fysisk og drøfte planerne. ”Det er en sag, som rigtig mange borgere interesserer sig for, og vi har allerede haft været mange henvendelser fra borgere, som gerne vil spørge ind til planerne. Så der er ingen tvivl om, at det er en sag, som ligger mange på sinde. Det vil vi gerne lytte til. Derfor har vi vurderet, at det i dette tilfælde ikke er hensigtsmæssigt at afholde et virtuelt møde, men at vi har brug for at mødes fysisk, så vi kan sikre os at alle kan deltage på lige fod”.

Formanden for Havnebestyrelsen i Vordingborg Havn Poul A. Larsen er enig i den beslutning. “Det er en vigtig sag, som fortjener, at alle interessenter kan komme til orde. På den baggrund er det en god idé at udsætte informationsmødet” siger havnebestyrelsesformanden.

Vordingborg Kommune melder ud i de lokale medier og på sin hjemmeside www.vordingborg.dk, så snart det er muligt at fastsætte en ny dato for et fysisk informationsrmøde.