Spring til indhold

Husk at klippe hækken

Nu er det snart Sankt Hans, det betyder for mange, at hækken skal klippes.

Husk, at du som grundejer har pligt til at beskære beplantning langs vej, fortov og sti, samt renholde arealer ud for din ejendom.

Du skal beskære og klippe:

  • helt ind til skel
  • så frihøjden over fortov/sti er minimum 3 meter
  • så frihøjden over vej er minimum 4,20 meter

Herudover skal du ud for din ejendom:

  • Fjerne ukrudt og feje befæstet fortov/sti
  • Fjerne affald og andet der er til ulempe for færdslen
  • Renholde grøfter, rendestene og rendestensriste for alt, der kan hindre vandets frie løb

Vordingborg Kommune henstiller til, at klipning og beskæring er i overensstemmelse med gældende regler.

Hvis du oplever noget, du mener, vi skal vide om hække, træer og buske, så send os et tip via SmartTip-appen. Den kan du downloade i App Store eller hos Google Play.