Spring til indhold

Den kritiske situation er nu overstået

Sidste statusmelding fra vinterberedskabet onsdag 10. februar kl. 17.

Vi vurderer, at den kritiske situation nu er overstået og derfor er dette den sidste information fra vinterberedskabet. Men vi er klar igen både med mandskab og maskinel ved nyt varsel. Vi er beredt.

Status kl. 17.00

• Hele dagen har vi allokeret vores indsats til oprydning. Det meste sne er fjernet, i skrivende stund er vi ved at rydde nogle stier .

• Dagen igennem har vi kørt med 10-15 lastvogne med sneplov, der har gjort rydningsarbejdet færdigt.

• 3 lastvogne med sneplov og 3 gummigeder er ude at køre og rydder ophobede snestakke langs vejene, hvor sneploven ikke kan komme igennem.

• Gennem dagen har vi haft et lokalt fokus, hvor særligt landmænd har haft brug for at komme af med mælk og dyr, der skal transporteres til mejeri, slagteri eller andetsteds.

• Visse steder har tilgængeligheden for vinterberedskabet været vanskelig. Således er vi netop i gang med at rydde cykelstien under Masnedsundbroen med håndkraft.

• Der har været fin og solrig dag på vejene. I nat forventer vi frost så kørebanerne fryser til. Derfor vil vi indenfor 2-6 timer påbegynde saltning på alle kommunens veje, undtaget klasse 4 veje, hvilket er fastlagt i vores regulativ.

• Læs gerne mere i regulativet https://www.vordingborg.dk/.../bilag-1-regulativ_189719...

Vi forventer at der kan blive meget glat i løbet af aftenen og natten, hvorfor vi opfordrer til meget forsigtig kørsel. Når asfalten er sort, og alt synes normalt, kan man nemt glemme, at vi har vinter og kulde og skal køre efter forholdene.

De bedste ønsker om en sikker og god færdsel i trafikken i vores smukke snedækkede landskab ved de sydsjællandske og mønske kyster.