Spring til indhold

Besøgsforbud på plejecenter Vintersbølle

Smitte med COVID-19 medfører at kun en nær pårørende må komme på besøg.

Styrelsen for Patientsikkerhede har på grund af smitte med COVID-19 udstedt besøgsforbud på Plejecenter Vintersbølle fra søndag den 27. december.

Besøgsforbuddet bevirker at der kun må komme 1 nær pårørende på besøg på beboerens stue. Og det kun er den samme tætte pårørende, der må komme.

Kun i tilfælde af kritisk sygdom, må ledelsen på plejecentret beslutte hvor mange andre der på komme på besøg hos den enkelte.For kommunens øvrige plejecentre gælder de lempede restriktioner fortsat .