Spring til indhold

Demografisk udvikling

Seneste befolkningsprognose er udarbejdet i marts 2020 og viser at befolkningstallet i Vordingborg Kommune vil være 44.439 indbyggere i år 2033. Pr. 1. januar 2020 lyder det officielle tal på 45.541 indbyggere, hvilket betyder en tilbagegang i Vordingborg Kommune på knap 1.100 borgere over de kommende 13 år. Der har nu i to år i træk været befolkningstilbagegang, hvilket naturligt smitter af på prognosen, der i løbet af 2020 forudser en tilbagegang på 117 borgere. Det faldende indbyggertal i 2018 og 2019 skyldes et stort antal fraflyttere kombineret med et fald i tilflytning fra andre landsdele og indvandring fra udlandet.

Mens forventningen til det samlede indbyggertal er en faldende tendens, så er der enkelte aldersgrupper der vokser en smule. Der ventes en stigning i antallet af 0-6 årige, 26-42 årige samt i gruppen 65+ år, herunder særligt de 80+ årige, som forventes at blive tæt på fordoblet i antal frem mod år 2033. Det generelle billede for kommunens demografi er fortsat en tendens mod færre skolebørn, færre erhvervsaktive i alderen 16-64 år og flere ældre. 

Prognosetallene kan nær studeres i følgende dokumenter: