Spring til indhold

Vordingborg Sundhedscenter udvider

Vordingborg Kommune ønsker et endnu stærkere, nært sundhedsvæsen. Derfor ansøgte vi i 2018 Sundheds- og Ældreministeriet om penge til at styrke, udvikle og fremtidssikre det nære sundhedsvæsen yderligere gennem en udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter. Og det fik Vordingborg Kommune 8.1 mio. kroner til.

Dermed bliver Vordingborg Sundhedscenter en smule større og får flere sundhedsfunktioner henover de kommende år. Blandt andet bliver der mulighed for flere ambulante behandlinger, bedre forhold for lægevagten og fremtidssikrede behandlingsmuligheder gennem moderne telemedicinske klinikker.

Generelt kan udvidelsen være med til at skabe et endnu stærkere samarbejde mellem kommune, region og praktiserende læger.

Det forventes, at den nye tilbygning til Vordingborg Sundhedscenter står klar i starten 2022.

FAKTA

• Den konkrete udformning af tilbygningen kommer på plads i løbet af de kommende måneder.

• Oveni de tildelte midler fra ministeriet, egenfinansierer Vordingborg Kommune projektet med ca. 2.1 mio. kroner, således at det samlede projektbeløb bliver ca. 10,2 mio. kr.

• Midlerne fra Sundheds- og Ældreministeriet kommer fra ministeriets ”Pulje til læge- og sundhedshuse”.