Spring til indhold

Udvikling af kyster, natur, havne, friluftsliv og biosfære Møn

Nyt liv til udviklingen af kommunes kyster, naturen, havnene, friluftslivet samt Biosfære Møn prioriteres også i 2020, hvor der er afsat 1,9 mio. kr. til projekter, som understøtter disse formål.

Det er ikke på forhånd bestemt hvilke ideer, initiativer eller projekter, der gives penge til. Det besluttes politisk i løbet af året.

Puljen blev introduceret i 2019, hvor der blev givet penge til udvikling og markedsføring af kommunens havne og naturaktiviteter i forhold til sommerfugle, vilde bier og brakvandsrovfiskene, køb af vandsportstrailere, forbedret formidling af ”Blå Eventyr”, udvikling af Stege Jordbassiner og af et biosfære formidlingscenter på Nyord.