Spring til indhold

Udvidelse af ramme til skoleklub på Kalvehave Skole og Børnehus

Som en del af budgetaftalen for 2019, blev der 1. august 2019 oprettet skoleklub på Kalvehave Skole og Børnehus.

Skoleklubbens budget var oprindeligt beregnet ud fra en forventning om, at 10 ud af skolens ca. 60 elever ville gøre brug af tilbuddet. Det viste sig dog kort efter opstarten af skoleklubben, at der var dobbelt så mange, som ønskede at benytte tilbuddet. I november 2019 er der indmeldt 23 børn.

På baggrund af tilbuddets popularitet og ønsket om at have et skoleklubtilbud på kommunens specialskole, er budgetrammen, som en del af budgetaftalen for 2020, blevet hævet pr. 1. januar 2020, så tilbuddet nu er finansieret i forhold til 20 indmeldte.