Spring til indhold

Renovering af idrætsfaciliteter

Den store facilitetsundersøgelse af alle kommunens haller og gymnastiksale, gennemført i foråret 2019, viste et klart billede af hvor der var arbejder, der skulle iværksættes hurtigst muligt.

Der er i budget 2020 afsat midler til udbedring og dertil også etablering af tidssvarende toiletforhold på Mosegården. Her har de frivillige i en årrække måtte tage til takke med en temmelig slidt toiletvogn, som det har været vanskelig at rengøre.

Sidst er der blevet bevilget midler til både at lægge mobilt trægulv i hele den store sal i DGI-huset , og etablere mobil opdeling af hallen så der kan være flere aktiviteter samtidig, uden at det medfører væsentlige ekstra driftsudgifter.