Spring til indhold

Ramme til skoler, unge, uddannelse og bosætning

Der afsættes en samlet pulje på 5 mio. kroner, som parterne har øremærket til indsatser på skoleområdet, til at sikre at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse og endelig til at støtte op om fremtidig bosætning i kommunen.

Parterne i budgetaftalen for 2020 har aftalt, at der skal arbejdes hen imod indgåelse af en langsigtet udviklingsaftale omkring skoler, unge og uddannelse. Aftalen skal indeholde en række overordnede ambitioner og et af målene for den kommende aftale vil blandt andet være, at Vordingborg Kommune når den nationale målsætning om, at 90 % af en årgang skal have afsluttet en ungdomsuddannelse, når de er fyldt 26 år.

Det er kommunens mål, at realiseringen af ambitionerne for folkeskolen vil bidrage til en balanceret bosætning og være med til at tiltrække eller fastholde unge og børnefamilier.

Derudover skal der på flere strategiske måder og i samarbejde på tværs af kommunens afdelinger arbejdes for, at Vordingborg Kommune bliver kendt som et sted også ”ikke børnefamilier” gerne vil flytte til – og at der både er velegnede boliger, og byggegrunde samt de job og faciliteter som er nødvendige for at tiltrække nye borgere.

Den samlede pulje udmøntes efter nærmere aftale mellem budgetaftalens parter.