Spring til indhold

Plads til alle der vil - En ny metode til at arbejde med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Vordingborg Kommune vil i de kommende to år, med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond, arbejde med at udvikle og implementere en helt ny tværfaglig metode til afklaring og visitation af borgere, der søger kontanthjælp.

Den ændrede indsats indebærer at alle borgere over 25 år, der søger kontanthjælp, skal gennemgå et screeningsforløb på 14 dage. Forløbet skal afgøre, om borgerne er umiddelbart jobparate – i så fald visiteres de straks til den jobrettede indsats. Borgere, der ikke umiddelbart vurderes jobparate, fortsætter herefter i et grundigt, tværfagligt visitationsforløb i 3 måneder, hvor det skal afdækkes, hvilken indsats borgeren videre skal tilbydes, og især hvad der er retningen i borgerens forløb.

Det betyder, at visitationen, ud over den beskæftigelsesmæssige vinkel, skal indeholde en stærk tværkommunal socialfaglig og sundhedsfaglig vinkel, og at der skal arbejdes i et partnerskab med praktiserende læger, klinisk funktion, psykiatri og misbrugsbehandling. Der skal således udvikles og implementeres en grundig tværfaglig visitation, som kan udrede de svageste kontanthjælpsmodtagere langt bedre og hurtigere end i dag og hjælpe disse borgere i arbejde, uddannelse eller fleksjob. Målet er, at denne gruppe borgere langt hurtigere kan få tilbudt den helhedsorienterede indsats, de har brug for, og er klar til.