Spring til indhold

Nyt rådhus – borgernes hus

I mange år har der været talt om at bygge et nyt rådhus i stedet for, at blive ved med at bruge millioner på at renovere og vedligeholde det nuværende gamle og slidte rådhus.

Det nuværende rådhus er for lille og utidssvarende indrettet i forhold til de mange opgaver, som den kommunale administration skal løse i dagligdagen og i forhold til det daglige samarbejde, der er med andre administrative enheder, som i dag sidder placeret rundt om i kommunen.

Det betyder, at medarbejdere dagligt må bruge tid på at transportere sig fra fx Langebæk til Vordingborg eller omvendt for at holde møder. Tid der bedre kunne være anvendt på, at løse de opgaver de er ansat til at løse.

Et nyt rådhus skal indrettes og finansieres, så det giver den optimale udnyttelse af ressourcerne, såvel de menneskelige som de økonomiske og de miljømæssige

Samtidig er det besluttet at inddrage borgerne i processen, da planen er, at et nyt rådhus også skal være et borgernes hus, der stiller faciliteter til rådighed for kommunens borgere – også uden for rådhusets almindelige åbningstider.

Fra 2020 til og med 2023 er der i alt afsat 125 millioner kroner til et nyt klimavenligt rådhusbyggeri.

Læs mere om planerne for Nyt Rådhus - Borgernes Hus