Spring til indhold

Klimaindsats - Risikostyringsplaner

Vordingborg By er af staten blevet udpeget som risikoområde i forhold til oversvømmelse.

I 2020 og 2021 er kommunen pålagt at udarbejde en risikostyringsplan, som skal være grundlaget for den fremtidige indsats i forhold til sikring af Vordingborg By.

For at sikre udarbejdelsen af risikostyringsplanerne for Vordingborg By samt realiseringen af udviklingsplanerne er der afsat 0,6 mio. kr. om året til selve arbejdet.

Præstø og Stege har de samme udfordringer, selv om de ikke har et omfang, der gør, at de er med i statens udpegninger i denne omgang. Klimaindsatsen i Stege og Præstø vil derfor også blive opprioriteret.

Der er set på løsningsmuligheder i forbindelse med tre nye strategisk-fysiske udviklingsplaner for havneområderne, hvilket vil danne grundlag for konkrete anlægsprojekter de kommende år.

Der er derfor over en årrække afsat i alt godt 20 mio. kr. til realisering af udviklingsplanerne for de tre havneområder.