Spring til indhold

Hævet forældrebetaling i skoleklubber med tilhørende løft af kvalitet

Som en del af budgetaftalen for 2020 blev det besluttet at hæve forældrebetalingen for skoleklub med 150 kroner om måneden. Forældrebetalingen i 2020 udgør dermed 1.000 koner. om måneden (juli er betalingsfri).

Det blev besluttet, at halvdelen af merindtægten skal tilføres kommunens kassebeholdning, mens den resterende halvdel skal tildeles skoleklubberne til brug for et løft af kvaliteten i tilbuddet.

Skoleklubberne er dermed pr. 1. januar 2020 tilført sammenlagt 0,8 mio. kroner, som går til opnormering af personalet.