Spring til indhold

Flere og bedre sundhedstilbud til de mindste

Sundhedsplejen styrker deres tilbud yderligere i 2020. Det sker gennem projektet Optimus, som Sundhedsplejen fik penge til af Sundhedsstyrelsen i 2018. Projektet fortsætter i 2020.

Tilbud om 3-årsbesøg

Blandt andet betyder projektet, at Sundhedsplejen i 2020 nu også kan tilbyde et 3-årsbesøg til børnefamilierne.

Her får kommunens børnefamilier mulighed for et ekstra besøg af familiens sundhedsplejerske og kan få undersøgt og talt om barnets sundhed.

Ekstra støtte gennem forældreforløb

Sundhedsplejen laver i 2020 samtidig en ny type forældreforløb for forældre, der har særlige behov for at få styrket forældrerollen.

Forløbet støtter tilknytningen mellem forældre og barn og kan også virke støttende, hvis en forælder oplever fødselsreaktioner.

Sundhedsfokus på børn i plejefamilier

Som en del af Optimus-projektet kommer sundhedsplejersker og familiesagsbehandlere til at arbejde tættere sammen og deltage sammen på besøg hos plejefamilier, der har børn under 3 år.

De fælles besøg skal give en endnu bedre indsigt i det enkelte barn, så plejefamilien sikres den bedst mulige og rette støtte.

Besøgene skal også hjælpe til at opspore eventuelle sundhedsudfordringer hos barnet så tidligt som muligt.