Spring til indhold

(FGU) - samling af forberedende tilbud, til gavn for de unge

(FGU) - samling af forberedende tilbud, til gavn for de unge Fra skoleåret 2019/2020 er den ny forberedende grunduddannelse – der samler, og erstatter, en række af de hidtidige forberedende tilbud (produktionsskole, KU, VUC og EGU), etableret. Det betyder, at der er etableret et samlet forberedende skoleforløb for de unge, der ikke er klar til starte på en ungdomsuddannelse direkte efter folkeskolen. FGU skal lave gode og meningsfulde forløb for de unge, der løfter de unge, så de får mod på uddannelse, på arbejde – og i det hele taget får mod på livet! Den forberedende grunduddannelse består af at basisforløb, og efterfølgende valg af en af tre retninger; • AGU - Almengrunduddannelsen med hovedvægten på almene fag • PGU - Produktionsgrunduddannelsen med hovedvægten på værkstedsfag • EGU - Erhvervsgrunduddannelsen med hovedvægten på aftalebaserede forløb i virksomheder