Spring til indhold

Etablering af spring -og bevægelsescenter i Vordingborg

En gruppe kaldet ”Springtosserne” - etableret af i alt seks gymnastik- og idrætsforeninger i Vordingborgområdet - har arbejdet for at få et spring- og bevægelsescenter i Vordingborg.

Der har været afholdt fællesmøde mellem de seks foreninger og Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid og foreningerne har i fællesskab afholdt en gymnastiklejr i DGI Huset for at vise den store interesse og opbakning til projektet.

I budgettet er afsat 200.000 kr. til at udarbejde et visionsprojekt som skal danne grundlag for den videre anlægsproces og give mulighed for at fremskaffe ekstern finansiering.

Visionsprojektet kommer til at indeholde dels en beskrivelse af ønskerne til de fysiske rum samt en beskrivelse af mulighederne omkring finansiering, ejerfold, drift m.m.

Visionsprojektet forventes færdigt juni 2020.