Spring til indhold

I praktik som social- og sundhedshjælperelev

Dine praktikmuligheder er i afdeling for Pleje og Omsorg. Vi har følgende distrikter som praktikmulighed.

Når du er i praktik i Vordingborg Kommune vil din første praktik være på et plejecenter, mens din næste praktik vil være i hjemmeplejen i samme distrikt. Vi anbefaler, at du ikke er i praktik samme sted, som du arbejder eller har nære relationer.

I praktikken lærer du at varetage det konkrete arbejdsområde som social- og sundhedshjælper, hvilket indbefatter personlig pleje, praktisk bistand, kommunikation, dokumentation, sundhedsfremme og forebyggelse samt meget mere.

Uddannelsen er en vekseluddannelse, og det forventes, at du arbejder aktivt med at koble dit teoretiske læringsudbytte med den praksis, som du møder.

Du vil blive tilknyttet 1-2 praktikvejledere, og på dit praktiksted vil der også være en praktik - eller uddannelsesansvarlig.

Dine vejledere vil skabe rammen om dit praktikforløb, men det forventes, at du selv er aktiv i uddannelsen og drager medansvar for at opfylde dine praktikmål i det daglige.