Spring til indhold

Arbejdsvilkår for social- og sundhedshjælperelever

Som ansat i Vordingborg Kommune har du en arbejdstid på 37 timer ugentlig. Heraf planlægges i hver praktikuge 4 uddannelsestimer til elevens disposition. Der kan være lokale forskelle, om uddannelsestimerne afholdes på det enkelte praktiksted eller efter elevens ønske.

Løn og arbejdsvilkår er bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA og KL.

Hvis du er fyldt 25 år og har et års relevant beskæftigelse inden for de sidste fire år, kan du få voksenelevløn under uddannelsen.

Relevant beskæftigelse kan f.eks. være:

  • Som social- og sundhedspersonale inden for overenskomstens område
  • Som social- og sundhedspersonale inden for tilsvarende overenskomst i regionerne eller ved selvejende private plejehjem
  • Som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område
  • Som handicaphjælper på voksenområdet
  • I vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet

Ansættelse som elev medregnes ikke. 

Ferie

Det vil fremgå af din uddannelsesplan, hvornår du afholder ferie. Eventuelle ændringer af ferie i praktikperioden skal foregå efter aftale med praktikstedet og altid oplyses til Vordingborg Kommune, afdeling for Pleje og Omsorg.