Spring til indhold

Elev - social og sundhedshjælper

Social- og sundhedshjælperuddannelsens hovedforløb varer 1 år og 2 måneder. Skoleundervisningen udgør 17 uger og oplæring i 38 uger. Uddannelsen er delt op i 3 - 4 skoleperioder (afhængigt af skolevalg) samt 3 oplæringsperioder.

Du vil få undervisning i uddannelsesspecifikke fag som Social- og Sundhedssektoren, Pleje og Dokumentation, Rehabilitering og Social- og sundhedsfaglig indsats, Psykologi og Kommunikation samt Arbejdsmiljø og ergonomi.

Du kan vælge at gennemføre uddannelsen til social – og sundhedshjælper på talentspor. Talentsporet er et uddannelsesforløb, hvor 25 % af fagene gennemføres på et højere niveau end det obligatoriske. På talentsporet på social- og sundhedshjælperuddannelsen er følgende fag på ekspertniveau:

 • Pleje og dokumentation
 • Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats

Som social- og sundhedshjælperelev i Vordingborg Kommune kan du vælge skoleforløb på SOSU Nykøbing eller SOSU Sjælland.

Du kommer i oplæring i Vordingborg Kommune, og oplæringsperioderne afholdes på både plejecenter og i hjemmeplejen.

I forbindelse med din ansættelse i Vordingborg Kommune vil du, forud for opstart på uddannelsen, blive indbudt til introduktion i Vordingborg Kommune, hvor du vil få gennemgået dit samlede uddannelsesforløb, herunder placeringer af skole – samt praktikperioder.

Vejen til Social- og sundhedshjælper uddannelsen

Pr. 1. august 2015 er det blevet et krav, at du gennemfører og består Grundforløb 2, før du kan blive optaget på social – og sundhedshjælperuddannelsens hovedforløb.

Elever, der har min. 2 års relevant erhvervserfaring kan dog få godskrevet grundforløbet og praktikuddannelsen på trin 1. Her er det et krav, at du kan dokumentere erhvervserfaring fra både hjemmepleje og plejecenter. Endvidere skal du have erfaring fra flere vagtlag, hovedvægt på dagvagt, have indgået i teams og i faglig sparring. Erfaringen skal være erhvervet inden for de seneste 4 år før uddannelsens start.

Grundforløb 2 har en varighed på mellem 10 – 20 uger og er SU berettiget. Du kan ansøge om optagelse på Grundforløb 2 på den erhvervsskole, som du ønsker optagelse på. Adgangskravene til grundforløb 2 kan du finde på www.sosunyk.dk, eller www.sosusjaelland.dk.

I særlige tilfælde kan Vordingborg Kommune indgå uddannelsesaftale med ansøgere på Grundforløb 2. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis du arbejder i Kommunen inden for Pleje og Omsorg og har optjent timer til voksenelevløn.

Sådan bliver du social- og sundhedshjælperelev

Når du er tilmeldt Grundforløb 2, eller er i gang, kan du med fordel ansøge om en uddannelsesaftale til hovedforløbet.

Ønsker du ansættelse i Vordingborg Kommune skal du gøre følgende:

 • Gør din dokumentation til ansøgningen klar, før du søger. Du kan med fordel gemme dokumenterne på din pc, som du kan vedhæfte, når du søger.
 • Kig på vores stillingsopslag til ”social – og sundhedshjælperelev” her på hjemmesiden under ”job i kommunen”.

Læs annoncen grundigt, før du søger digitalt.

Dokumentationskrav til ansøgning

 • Straffeattest
 • Motiveret ansøgning
 • Eksamensbeviser
  *(fra afsluttet grundskole eller anden uddannelse)
 • Fraværsoversigt fra elevplan
  *(hvis du er i gang med grundforløbet, eller har afsluttet, når du søger)
 • CV
 • Udtalelse
  *(fra nuværende eller tidligere arbejdsgiver)
 • Dokumentation fra erhvervs skole (hvis du er optaget på grundforløbet, ser vi gerne dokumentation herfor i ansøgningen)

Når vi ansætter social- og sundhedshjælperelever sker det ud fra en helhedsvurdering af ansøgerens kompetencer (Hent pdf fil) 

I praktik som social- og sundhedshjælperelev

Dine praktikmuligheder er i afdeling for Pleje og Omsorg. Vi har følgende distrikter som praktikmulighed.

Når du er i praktik i Vordingborg Kommune vil din første praktik være på et plejecenter, mens din næste praktik vil være i hjemmeplejen i samme distrikt. Vi anbefaler, at du ikke er i praktik samme sted, som du arbejder eller har nære relationer.

I praktikken lærer du at varetage det konkrete arbejdsområde som social- og sundhedshjælper, hvilket indbefatter personlig pleje, praktisk bistand, kommunikation, dokumentation, sundhedsfremme og forebyggelse samt meget mere.

Uddannelsen er en vekseluddannelse, og det forventes, at du arbejder aktivt med at koble dit teoretiske læringsudbytte med den praksis, som du møder.

Du vil blive tilknyttet 1-2 praktikvejledere, og på dit praktiksted vil der også være en praktik - eller uddannelsesansvarlig.

Dine vejledere vil skabe rammen om dit praktikforløb, men det forventes, at du selv er aktiv i uddannelsen og drager medansvar for at opfylde dine praktikmål i det daglige.  

Arbejdsvilkår for social- og sundhedshjælperelever

Som ansat i Vordingborg Kommune har du en arbejdstid på 37 timer ugentlig. Heraf planlægges i hver praktikuge 4 uddannelsestimer til elevens disposition. Der kan være lokale forskelle, om uddannelsestimerne afholdes på det enkelte praktiksted eller efter elevens ønske.

Løn og arbejdsvilkår er bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA og KL.

Hvis du er fyldt 25 år og har et års relevant beskæftigelse inden for de sidste fire år, kan du få voksenelevløn under uddannelsen.

Relevant beskæftigelse kan f.eks. være:

 • Som social- og sundhedspersonale inden for overenskomstens område
 • Som social- og sundhedspersonale inden for tilsvarende overenskomst i regionerne eller ved selvejende private plejehjem
 • Som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område
 • Som handicaphjælper på voksenområdet
 • I vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet

Ansættelse som elev medregnes ikke. 

Ferie

Det vil fremgå af din uddannelsesplan, hvornår du afholder ferie. Eventuelle ændringer af ferie i praktikperioden skal foregå efter aftale med praktikstedet og altid oplyses til Vordingborg Kommune, afdeling for Pleje og Omsorg.

SOSU-KLAR Vordingborg

Pjece "Vordingborg Modellen - SOSU-KLAR 2019" (åbner i nyt vindue)