Spring til indhold

I praktik som social- og sundhedsassistentelev

Når du har indgået uddannelsesaftale med Vordingborg Kommune vil du være garanteret praktikplads såvel på sygehus, psykiatri og i det primærkommunale område. Du skal være indstillet på, at transporttiden kan være lang til de forskellige praktikker, idet de ikke nødvendigvis afholdes i din bopælskommune.

I praktikperioderne arbejder du efter praktikmålene. Som udgangspunkt skal målene i det somatiske område afsluttes på begynderniveau, i psykiatrien på rutineniveau og i det primær kommunale område på et avanceret niveau.

Som social- og sundhedsassistentelev i Vordingborg Kommune vil du komme i praktik på et plejecenter, typisk på centrets aflastningsafdeling. Der kan være mulighed for at komme i hjemmeplejens udekørende team efter elevens eget ønske. I denne praktik lærer du at yde grundlæggende og koordinerende helhedspleje til borgerne.

Det anbefales, at du ikke er elev på samme praktiksted, som du arbejder, eller har været i praktik på social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Vi har følgende distrikter som praktikmulighed.

Det forventes, at du arbejder aktivt i uddannelsen med at koble dit teoretiske læringsudbytte med den praksis, som du møder i de forskellige praktikperioder. Dine vejledere vil skabe rammen om dit praktikforløb, men det forventes, at du selv er aktiv og opsøgende i uddannelsen samt drager medansvar for at opfylde dine praktikmål i det daglige