Spring til indhold

Planer

IDEFASER

  • Ingen aktuelle

PLANER I FORSLAG

Høringsperioden løber fra den 18. januar til den 16. februar 2021

Høringsperioden løber fra d. 18. december 2020 til d. 7. maj 2021

VEDTAGNE PLANER

Klagefristen udløber den 15. februar 2021 kl. 23:59

Klagefristen udløber den 8. februar 2021

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.