Spring til indhold

Planer

PLANER I FORSLAG

I høring fra den 26. marts til den 21. maj 2021

Høringssvar kan sendes til:

Afdelingen for Plan og By eller til Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

--------------------------------  O  ------------------------------

I høring fra den 8. marts til den 8. september 2021

Høringssvar kan sendes til:

Afdelingen for Plan og By eller til Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Spørgsmål ved risikostyringsplanen rettes til Afdelingen for Plan og By eller på telefon 55 36 24 14 til Klimakoordinator Karsten Kolle

--------------------------------  O  ------------------------------

Høringen løber fra den 1. februar til 28. marts 2021.

Høringssvar kan sendes til:

spildevand@vordingborg.dk eller til Vordingborg Kommune, Afdelingen for
Byg, Land og Miljø, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Har du spørgsmål til forståelsen af planforslaget kan du skrive til spildevand@vordingborg.dk eller ringe på 55362470

--------------------------------  O  ------------------------------

4. marts 2021 - Begge dokumenter er suppleret med resultatet af høring efter risikobekendtgørelsen.
Høringsperioden løber fra d. 18. december 2020 til d. 7. maj 2021

VEDTAGNE PLANER

Klagefristen løber til den 3. april 2021 kl. 23:59

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.